Pages

Thứ Sáu, 24 tháng 6, 2016

quy tắc điều hành xuất ấn định giá xăng, dầu

Bộ Tài chính đề xuất với Chính phủ để xem xét sửa đổi Nghị định 83/2014 về kinh doanh xăng dầu, vì nhiên liệu cơ bản và các chất bôi trơn trong đất nước để đáp ứng nhu cầu trong nước, giá của các cơ sở bán lẻ xăng dầu dựa trên giá xăng dầu nhập khẩu không còn phù hợp.

thuế xăng dầu nên giảm hơn nữa!

Các tính thuế nhập khẩu xăng dầu là không có vấn đề

điện và dầu độc quyền là kết thúc?

Đề xuất sửa quy định về điều hành giá xăng, dầu - 1

Theo Bộ Công nghiệp và Thương mại, việc tính thuế bình quân gia quyền có thể ảnh hưởng đến mức tiêu thụ nhiên liệu của các nhà máy trong nước.

Thuế không phải là gốc của vấn đề

liên quan đến việc tính thuế nhập khẩu để tính giá bán lẻ xăng dầu, Bộ Tài chính mới đây đã Văn phòng Chính phủ gửi bài trả lời các kiến ​​nghị của Bộ Công nghiệp và Thương mại. Trước đó, chính sách này đã sử dụng thuế ưu đãi (MFN) để tính giá cơ sở của xăng, dầu đã gây ra thiệt hại cho người tiêu dùng, trong khi xăng dầu nhập khẩu từ một số nước, Việt Nam đã ký một thỏa thuận thương mại tự do (FTA) với các mức thuế suất MFN thấp hơn. Để giải quyết những vấn đề này, Chính phủ đã đồng ý sử dụng các mức thuế suất bình quân gia quyền (ưu đãi thuế thuế quan trung bình - mức thuế MFN và khuyến mại đặc biệt - FTA) để tính giá cơ sở của xăng.

Bộ Tài chính cho rằng, về lâu dài, sản xuất dầu trong nước đã được (đã có nhà máy lọc dầu Dung Quất, Nghi Sơn năm 2017 của, quan hệ bên ngoài kho Vân Phong cũng đã được chuẩn bị). Vì vậy, về cơ bản xăng, dầu trong nước để đáp ứng nhu cầu trong nước, giá xăng bán lẻ thành lập dựa trên giá xăng dầu nhập khẩu không còn phù hợp.

Đồng thời, các nhóm hàng thực hiện bình ổn giá có mặt hàng điều hành theo giá cơ sở là giá xăng dầu, trong khi giá xăng dầu, giá dầu đã có những tài liệu tham khảo công tại thị trường thế giới.

Bộ Tài chính cho biết, giá cơ sở của xăng và dầu để bình ổn giá bán lẻ trong nước, nhưng ngoài các công cụ khác như chi phí, lợi nhuận định mức nên ... sau khi giá xăng dầu ở Việt Nam là thấp hơn so với các nước láng giềng, tạo ra buôn lậu, nhà nước phải tìm các biện pháp phòng ngừa. Ngoài ra, thời gian tới sẽ có một số doanh nghiệp nước ngoài để phân phối xăng dầu tại Việt Nam.

Bộ Tài chính cho rằng việc điều chỉnh mức thuế nhập khẩu xăng và dầu sẽ không giải quyết được vấn đề gốc. Đồng thời trực tiếp ảnh hưởng đến lợi ích của Việt Nam, cũng như các bên đã ký kết FTA với Việt Nam.

Vì vậy, Bộ Tài chính và Bộ Công Thương đề nghị (cơ quan xây dựng Nghị định 83) có trách nhiệm, chủ động nghiên cứu kinh nghiệm trong kinh doanh xăng, dầu từ khắp nơi trên thế giới. Đồng thời tiến hành tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị định 83 thời gian qua và thực tế sản xuất và cung ứng xăng, dầu trong nước. Kể từ đó, Bộ Công Thương đã đề xuất kế hoạch sửa đổi Nghị định 83 cho phù hợp.

Đối với Dung Quất được quyền quyết định giá?

Trước đó, ngày 29/4, Bộ Công Thương đã có văn bản chính phủ về cách tính toán thuế nhập khẩu xăng, dầu. Bộ Công Thương cho rằng, phương pháp tính bình quân gia quyền thuế nhập khẩu không phản ánh tinh thần của giá dầu và khí hoạt động, biến động giá thế giới không phù hợp, với giá dầu trong nước thời gian trong thế giới ngược lại.

Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính, Việt Nam hiện có ba loại thuế cho xăng dầu nhập khẩu, bao gồm cả lãi suất ưu đãi thuế (thuế suất MFN), thuế suất ưu đãi đặc biệt trong các FTA và thuế suất thông thường. Do đó, việc sử dụng một trong những 3 loại thuế suất hoặc cơ sở thuế trung bình để tính giá nhiên liệu là quy định phù hợp. Ngoài ra, hiện nay mức thuế nhập khẩu xăng dầu khác nhau giữa các thị trường, với các nước ký FTA với Việt Nam, không có dấu hiệu của nước và các FTA cũng có mức thuế suất khác nhau.

Theo, sản phẩm dầu mỏ tài chính Bộ đã luôn luôn được đưa vào danh sách loại trừ hoặc quá mẫn. Để đạt được các mức thuế suất ưu đãi đặc biệt trong các cam kết FTA khó khăn, phải có sự đánh đổi sự quan tâm từ các lĩnh vực khác.

Do đó, đồng phục đúng thuế suất ưu đãi của dầu mỏ MFN dưới mức thấp nhất trong các cam kết FTA, Bộ Tài chính cho hợp lý, ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách quốc gia, các cam kết trồng trong nước.

Theo Bộ Công Thương, việc tính thuế bình quân gia quyền có thể ảnh hưởng đến mức tiêu thụ nhiên liệu của các nhà máy trong nước. Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính, để tháo gỡ khó khăn cho các nhà máy lọc dầu Dung Quất, Bộ đang phối hợp với các Bộ, báo cáo khuyến khích tài chính Thủ tướng Chính sửa đổi cho nhà máy. Theo đó, các hướng là đúng cho giá nhà máy lọc dầu Dung Quất có thể quyết định để cạnh tranh với hàng nhập khẩu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét