Pages

Thứ Sáu, 24 tháng 6, 2016

Định hướng ứng dụng Đại học: Sẽ giảm thiểu bồi dưỡng?

Với mục đích phát triển các chương trình giáo dục đại học (ĐH), gắn với thị trường lao động theo yêu cầu. Cung cấp các sinh viên tốt nghiệp với kiến ​​thức, thái độ và kỹ năng phù hợp với từng nhóm nghề nghiệp cụ thể. ứng dụng theo định hướng mô hình giáo dục đại học (POHE) dự kiến ​​sẽ thay đổi các mô hình giáo dục đại học truyền thống hiện nay.

Thủ: Trường Cao đẳng học sinh không đọc - chép

Đại học định hướng ứng dụng: Sẽ hạn chế tối đa đào tạo lại? - 1

Học viện Sinh viên Việt Nam Nông nghiệp trong một thực hành.

11 năm trước đây, các dự án giáo dục giáo viên Đại học Việt Nam - Hà Lan chính thức được triển khai tại tám trường đại học (Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên, Đại học Vinh, Viện Nông nghiệp, Đại học Việt Nam quốc tế, Đại học Nông nghiệp và lâm nghiệp - Đại học Thái Nguyên, Đại học Huế Nông nghiệp và lâm nghiệp, ĐH Nông lâm và Đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên).

Với sự hỗ trợ của Đại học Khoa học Ứng dụng Hà Lan, 8 trường đại học tham gia dự án đã xây dựng và thực hiện thành công các ứng dụng 10 chương trình đào tạo Đại học nghiệp định hướng cho các chương trình đào tạo trong các lĩnh vực giáo dục, du lịch, nông nghiệp, lâm nghiệp, kỹ sư xây dựng, kỹ sư điện tử và công nghệ thông tin. Những kết quả tích cực của giai đoạn 1 dự án POHE là cơ sở để Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam đã yêu cầu Hà Lan để tiếp tục tài trợ cho giai đoạn hai của dự án POHE2.

Sau bốn năm thực hiện POHE 2, cho đến nay, dự án đã xây dựng 50 chương trình đào tạo định hướng ứng dụng, bao gồm xây dựng 39 chương trình mới hoàn toàn. Số lượng sinh viên theo học các chương trình đào tạo POHE 8 trường đại học tham gia trong giai đoạn 2007-2016 là hơn 12.000 sinh viên. Đặc biệt, đã có 4833 sinh viên tốt nghiệp. Kết quả khảo sát tìm thấy thời gian làm việc cựu sinh viên đầu tiên tốt nghiệp POHE trong hai năm 2014, đến năm 2015 tỷ lệ phần trăm của các cựu sinh viên được tuyển dụng là gần 80%.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga cho biết, dưới các quy định hiện hành dự kiến ​​trong năm tổ chức sắp tới của tài khoản nghiên cứu giáo dục định hướng cao hơn cho tốc độ chỉ 15-20%. Đa số còn lại là các trường đại học theo định hướng và ứng dụng thực tế.

Cụ thể, thời gian để tìm một công việc đầu tiên của họ sau khi tốt nghiệp có xu hướng rút ngắn. "Điều này chứng tỏ khả năng của học sinh làm việc yêu cầu POHE tuyển dụng ngày càng gần hơn của thị trường lao động và thích ứng càng nhanh chóng yêu cầu công việc" - Tiến sĩ Bùi Anh Tuấn, giám đốc của tòa án POHE dự án khẳng định tại hội nghị dự án Tóm tắt POHE2 của Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức vào ngày 23/6.

Theo ông Tuấn, đa số các cựu sinh viên sự hài lòng cho việc học tập trong chương trình POHE, trong đó các phần tử nhất các chương trình đào tạo thực tế đánh giá cao, thiết thực, tập trung hình thành các kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm cho sinh viên ...

Một trong những điểm mạnh của chương trình là đào tạo POHE sự gắn kết chặt chẽ giữa các ngành công nghiệp chữ. Trong thời gian thực hiện dự án, đã có 353 doanh nghiệp có quan hệ hợp tác ngắn hạn, 203 doanh nghiệp có quan hệ đối tác chiến lược với tám trường đại học.

Công ty Nam Việt Nam đại diện cho biết, sau khi tuyển dụng, các công ty thường mất 5-6 tháng đào tạo các sinh viên mới tốt nghiệp. Nhưng với các chương trình đào tạo POHE, sinh viên có thể bắt kịp với công việc luôn.

Tiến sĩ Bùi Anh Tuấn, giám đốc dự án cho biết POHE 2 hiện đã có hơn 100 trường đại học muốn truy cập vào chương trình này.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét