Pages

Thứ Bảy, 25 tháng 6, 2016

Hà Nội còn chưa được cấp lô đất 144.000 sách

Nó được vừa được công bố dữ liệu trong các hội nghị trực tuyến của Ủy ban giữa Đảng của Hội đồng-UBND TP Hà Nội với lãnh đạo các huyện, thị xã và các phòng ban quý II / 2016.

Mọi người không có sổ đỏ của các vấn đề của các nhà đầu tư bất thường

City "giải cứu" sổ đỏ các dự án nhà ở

Làm rõ cho "phí bôi trơn" trước khi sổ đỏ 16/5

Theo đó, Hà Nội đặt mục tiêu từ nay đến tháng 6-2017 (một năm), thành phố sẽ tập trung và hoàn thành việc đăng ký, giấy chứng nhận, quản lý hồ sơ lên ​​thửa còn lại của đất. Trong đó, về cơ bản hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận cho các tổ chức sử dụng đất và đăng ký tờ khai đủ điều kiện được cấp.

Lên đến 6-2016 Tháng trước, Hà Nội là 1.458.150 giấy chứng nhận cho thửa đất, căn hộ. Trong đó, 100% các trường hợp đủ điều kiện sử dụng đất và khai đăng ký đã được chứng nhận, đạt 89,9% số thửa đất hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất tại các khu vực dân cư; 89% số căn hộ trong dự án phát triển nhà ở; 57% số thửa đất được sử dụng bởi các tổ chức; 358 thửa đất do cơ sở tôn giáo, sử dụng tôn giáo; 54.000 giấy chứng nhận được cấp đất nông nghiệp sau khi hoàn thành, bưu kiện của nó.

Đặc biệt trong năm 2016, hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận mới cho đất nông nghiệp đã làm đất hợp nhất và các lĩnh vực.

thời gian ở Hà Nội vẫn còn một số khó khăn, tồn đọng hiện nay là rào cản đối với việc phát hành giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở hiện nay. Đó là hơn 144.000 tình trạng của thửa đất chưa sử dụng và các vấn đề, trong đó có gần 16.000 trường hợp lấn chiếm đất đai, cấp hàng chục ngàn trường hợp cực kỳ không đúng thẩm quyền, chuyển mục đích sử dụng đất trái quy định, vi phạm quy hoạch ngày hôm nay.

trong bối cảnh này, tại hội nghị, Phó bí thư Đảng ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cho thấy ngành và địa phương để xác định độ phân giải thửa đất còn nợ là một thủ tục hành chính quan trọng, làm cơ sở cho việc quản lý thống nhất của đất đất đai, nhà ở và tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, và góp phần hạn chế các cơ sở pháp lý để giải quyết các tranh chấp về đất đai và nhà ở.

Hà Nội còn 144.000 thửa đất chưa được cấp sổ - 1

Hà Nội trong khi 144.000 thửa đất chưa được cấp một cuốn sách

Do đó, cần tập trung vào việc tăng cường và nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền về kiến ​​thức phong phú khác nhau, đa dạng, nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm của người dân về chính sách, pháp luật của Nhà nước về đất đai, xây dựng sự đồng thuận trong nhân dân.

mức độ kiểm tra của chính phủ, thống kê, phân loại các trường hợp chưa được cấp sử dụng giấy chứng nhận quyền để xây dựng kế hoạch chi tiết liên quan đến số lượng giấy chứng nhận phải được hoàn thành trên cơ sở hàng tháng, giao hàng cụ thể cho từng khu vực, từng đơn vị.

"Kết quả chứng nhận trên địa bàn tỉnh sẽ là một chỉ số quan trọng trong việc đánh giá sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng và chính phủ" - bà Hằng nhấn mạnh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét